Cenovnik

Engleski

KursTip nastaveBroj učenikaTrajanje časaBroj časovaCena kursa
Konverzacijski kursIndividualni160 minuta26 časova (tri meseca)4 x 9.750 = 39.000 din.
Poluindividualni260 minuta26 časova (tri meseca)4 x 5.850 = 23.400 din.
Mikro grupa3-475 minuta26 časova (tri meseca)4 x 5.175 = 20.700 din.
Mala grupa5-875 minuta26 časova (tri meseca)4 x 3.562 = 14.250 din.
Sveobuhvatni kurs za odrasleIndividualni175 minutapo dogovoru1800 din. po času
Poluindividualni275 minuta67 časova (sedam i po meseci)9 x 7.900 = 71.100 din.
Mikro grupa3-475 minuta67 časova (sedam i po meseci)9 x 5.590 = 50.310 din.
Mala grupa5-875 minuta67 časova (sedam i po meseci)9 x 3.945 = 35.510 din.
Business EnglishIndividualni190 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 18.600 = 74.400 din.
Poluindividualni290 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 11.600 = 46.500 din.
Mikro grupa3-490 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 7.690 = 30.690 din.
Mala grupa5-890 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 4.650 = 18.600 din.
Priprema međunarodnih ispitaIndividualni190 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 18.600 = 74.400 din.
Poluindividualni290 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 11.600 = 46.500 din.
Mikro grupa3-490 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 7.690 = 30.690 din.
Mala grupa5-890 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 4.650 = 18.600 din.
Kurs za decuIndividualni145 minutapo dogovoru1000 din. čas po osobi
Poluindividualni245 minutapo dogovoru600 din. čas po osobi
Mikro grupa3-445 minutapo dogovoru450 din. čas po osobi
Mala grupa5-845 minutapo dogovoru300 din čas po osobi

Nemački

KursTip nastaveBroj učenikaTrajanje časaBroj časovaCena kursa
Konverzacijski kursIndividualni160 minuta26 časova (tri meseca)4 x 10.400 = 41.600 din.
Poluindividualni260 minuta26 časova (tri meseca)4 x 6.500 = 26.000 din.
Mikro grupa3-475 minuta26 časova (tri meseca)4 x 5.850 = 23.400 din.
Mala grupa5-875 minuta26 časova (tri meseca)4 x 4.225 = 16.900 din.
Priprema međunarodnih ispitaIndividualni190 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 18.600 = 74.400 din.
Poluindividualni290 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 11.600 = 46.500 din.
Mikro grupa3-490 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 7.690 = 30.690 din.
Mala grupa5-890 minuta31 čas (tri i po meseca)4 x 4.650 = 18.600 din.
Sveobuhvatni kurs za odrasleIndividualni175 minutapo dogovru1900 din. po času
Poluindividualni275 minuta67 časova (sedam i po meseci)9 x 8200 = 73.800 din-
Mikro grupa3-475 minuta67 časova (sedam i po meseci)9 x 6.000 = 54.000 din.
Mala grupa5-875 minuta67 časova (sedam i po meseci)9 x 460 = 40.140 din.

Francuski

KursTip nastaveBroj učenikaTrajanje časaBroj časovaCena kursa
Koverzacijski kursIndividualni160 minuta26 časova (tri meseca)4 x 10.400 = 41.600 din.
Poluindividualni260 minuta26 časova (tri meseca)4 x 6.500 = 26.000 din.
Mikro grupa3-475 minuta26 časova (tri meseca)4 x 5.850 = 23.400 din.
Mala grupa5-875 minuta26 časova (tri meseca)4 x 4.225 = 16.900 din.
Sveobuhvatni kurs za odrasleIndividualni175 minutapo dogovru1900 din. po času
Poluindividualni275 minuta67 časova (sedam i po meseci)9 x 8200 = 73.800 din-
Mikro grupa3-475 minuta67 časova (sedam i po meseci)9 x 6.000 = 54.000 din.
Mala grupa5-875 minuta67 časova (sedam i po meseci)9 x 460 = 40.140 din.

Holandski

KursTip nastaveBroj učenikaTrajanje časaBroj časovaCena kursa
Opšti kursIndividualni160 minutapo dogovoru2.400 din. po času
Poluindividualni260 minuta26 časova (tri meseca)4 x 9.100 = 36.400 din.
Mikro grupa3-475 minuta26 časova (tri meseca)4 x 7800 = 31.200 din.
Mala grupa5-875 minuta26 časova (tri meseca)4 x 6.100 = 24.400 din.